สามเอ-ซุปเปอร์เล็ก จับมือสร้างค่ายปั้นดาวรุ่ง

สามเอ-ซุปเปอร์เล็ก จับมือสร้างค่ายปั้นดาวรุ่ง

เขยใหญ่-เขยเล็ก “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” และ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” สองยอดมวยชื่อดังที่เป็นลูกเขยบ้านเดียวกัน ร่วมลงขันเปิดยิมในบ้านพ่อตา ซุปเปอร์เล็ก เผยถึงเจตนารมณ์ของตนในการทำค่ายนี้ขึ้นมา ผมกับพี่สามเออยากทำยิมรูปแบบใหม่เพื่อให้เด็กในหมู่บ้าน ทุกคนมีใจรักมวยไทย และอยากจะให้ชกมวยหารายได้เป็นทุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระครอบครัว ผมมองว่านอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้พวกเขารักมวยไทย และมีอาชีพสุจริตรองรับในอนาคตแล้ว ยังเป็นการฝึกให้มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าของตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง และยังช่วยลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอีกด้วยครับ #มวยเด็ด789