ข่าวมวยไทยร้อนๆ

สิงห์ลาบวช

11

สิงห์ พรัญชัย ก้มกราบนายหัว"โกเด๊ะ"พรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ เพื่อขอขมากราบลาอุปสมบท

กำหนดการ ปลงผมนาค
วันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2562 8.00น.
ณ.รร.บ้านลานนา ต.เกาะขันข์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ทำพิธีอุปสมบท
วันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน 9.30น.
ณ.พัทธสีมา วัดลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง

 

 

ฟังเซียนมวยหู

ยังไม่มีรายการค่ะ