ไฮไลท์มวย ปืนกล ป.ประจักษ์VS ชาติเพชรเล็ก ป.พรพูลยิมส์ | ศึก เพชรยินดี 1/4/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย เดชไชยา เพชรยินดีอคาเดมี่VSเพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม | ศึก เพชรยินดี 1/4/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย เดชเพชร ว.สังข์ประไพVSเพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช | ศึก เพชรยินดี 1/4/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย เด่นภูไท เกียรติหมู่9 VSเก่งกาจ เพชรรุ่งเรือง | ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย รถเหล็ก น.อนุวัฒน์ยิมส์ VS เดชเพชร ว.สังข์ประไพ | ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย สิงห์พิชิต จิตรเมืองนนท์ VS ก้องเมธี วินอุบล | ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย ป้อมเพชร ไฟเตอร์มวยไทย VS นาวี อ.อิเลคทืริค | ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย ป้อมเพชร ไฟเตอร์มวยไทย VS นาวี อ.อิเลคทืริค | ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิมVSคมปฏัก ไฟเตอร์มวยไทย | ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิมVSคมปฏัก ไฟเตอร์มวยไทย | ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย มาลัยเงิน สมหวังไก่ย่างVSเพชรเดช ว.สังข์ประไพ | ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789

ไฮไลท์มวย สามพระยา เพชรยินดีอะคาเดมี่VSหนองหานเล็ก ว.อุรชา| ศึก เพชรยินดี 11/3/64 | มวยเด็ด789