กกท.ขอมวยงดแข่ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

กกท.ขอมวยงดแข่ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่อนหนังสือผ่าน สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย แจ้งขอความร่วมมืองดจัดการแข่งขันชกมวย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไว้รัสโควิด-19 ระลอก 3 หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)