กินที่ทรง! แก่นอุบล VS โฟร์วิน | ศึกเพชรยินดี 1 ก.พ. 67