ก้านคอหลับ! สายเพชร VS สั่งฟ้า | ศึกเพชรยินดี 24 ส.ค. 66