ขาดลอยท้ายๆ ! เพชรมนตรี VS โล่ห์ทอง | ศึกเพชรยินดี 28 มี.ค. 67