ขาดลอย ! เพชรพอใจ VS เพชรอีสาน | ศึกเพชรยินดี 2 พ.ค. 67