ชกไม่สมศักดิ์ศรี! เรนเจอร์ VS หลักหิน | ศึกเพชรยินดี 7 ก.ย. 66