ชนะต่อเนื่อง! ต่อศักดิ์ VS เพชรสีแดง | ศึกเพชรยินดี 16 มี.ค. 66