ชิงเหลี่ยม! ศิวราช VS เพชรอุบล | ศึกเพชรยินดี 2 พ.ค. 67