ชูสวน! เพชรน้ำหนึ่ง VS น่ารัก | ศึกเพชรยินดี 7 มี.ค. 67