ดักเข่าเน้นๆ ! เพชรทวีชัย VS ก้องธรณี | ศึกเพชรยินดี 2 พ.ค. 67