ดุเดือด! รุ่งภาณุ VS ก้องฟ้า | ศึกเพชรยินดี 7 มี.ค. 67