ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ! รุ่งสามบี VS ศิลปะไทย | ศึกเพชรยินดี 18 เม.ย. 67