ต้อนจนมุม! วันเผด็จ VS โยธาฤทธิ์ | ศึกเพชรยินดี 8 มิ.ย. 66