ท่านต่อตายเรียบ ขวัญ VS นพเดช | [Khwan VS Nopphadet] | ศึกเพชรวิทยา 22/9/63