นับหลังดังกว่า! เพชรใหม่ VS เพชรเมืองงา | ศึกเพชรยินดี 18 เม.ย. 67