ประวัตินักมวย

สะท้านฟ้า เสริมพรวิวัฒน์

สะท้านฟ้า เสริมพรวิวัฒน์

อายุ -
น้ำหนัก 123
ส่วนสูง -
ถนัด -
จังหวัด -
ซ้อมที่ -
ฉายาอื่นๆ -
ชนะ 3 ไฟลท์
เสมอ 0 ไฟลท์
แพ้ 8 ไฟลท์

5 ไฟลท์หลังสุด

วันที่/เวลา ฝ่ายแดง พิกัด ฝ่ายน้ำเงิน ผลการชก รายการ
09/09/256516:00 น. ชาละวัน หยกขาวแสนชัยมวยไทยยิม 122/123 สะท้านฟ้า เสริมพรวิวัฒน์ แดงชนะคะแนน มันส์วันศุกร์ รังสิต
04/08/256518:00 น. สะท้านฟ้า เสริมพรวิวัฒน์ 123 ชาละวัน หยกขาวแสนชัยมวยไทยยิม น้ำเงินชนะคะแนน ศึกเพชรยินดี
24/06/256519:00 น. สะท้านฟ้า เสริมพรวิวัฒน์ 124 เข็มเพชร ว.ไพรอนันต์ น้ำเงินชนะคะแนน มันส์วันศุกร์ รังสิต
26/05/256519:00 น. สะท้านฟ้า เสริมพรวิวัฒน์ 123 เพชรโท ไฟต์เตอร์มวยไทย น้ำเงินชนะคะแนน ศึกเพชรยินดี
29/04/256519:30 น. สะท้านฟ้า เสริมพรวิวัฒน์ 122 เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ น้ำเงินชนะคะแนน มันส์วันศุกร์ รังสิต