ประวัตินักมวย

มังจเร ว.วังพรหม

มังจเร ว.วังพรหม

อายุ -
น้ำหนัก 145
ส่วนสูง -
ถนัด -
จังหวัด -
ซ้อมที่ -
ฉายาอื่นๆ -
ชนะ 3 ไฟลท์
เสมอ 0 ไฟลท์
แพ้ 1 ไฟลท์

5 ไฟลท์หลังสุด

วันที่/เวลา ฝ่ายแดง พิกัด ฝ่ายน้ำเงิน ผลการชก รายการ
24/11/256518:00 น. ฟ้านำชัย อ.ปิติศักดิ์ 145 มังจเร ว.วังพรหม น้ำเงินชนะคะแนน ศึกเพชรยินดี
01/11/256518:00 น. มังจเร ว.วังพรหม 136 รักสุรินทร์ เค.ซ่า.ยิม แดงชนะคะแนน มวยมันส์สนั่นเมือง
09/06/256522:00 น. มังจเร ว.วังพรหม 137 รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย น้ำเงินชนะคะแนน ศึกเพชรยินดี
03/11/256319:30 น. มังจเร ว.วังพรหม 128 เจมศักดิ์ เข้มมวยไทย แดงชนะคะแนน วีระพรรน์+ต้อมบัวขาว