ประวัตินักมวย

มังจเร ว.วังพรหม

มังจเร ว.วังพรหม

อายุ -
น้ำหนัก 140
ส่วนสูง -
ถนัด -
จังหวัด -
ซ้อมที่ -
ฉายาอื่นๆ -
ชนะ 4 ไฟลท์
เสมอ 0 ไฟลท์
แพ้ 1 ไฟลท์

5 ไฟลท์หลังสุด

วันที่/เวลา ฝ่ายแดง พิกัด ฝ่ายน้ำเงิน ผลการชก รายการ
15/06/256618:00 น. มังจเร ว.วังพรหม 140 คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล ศึกเพชรยินดี
15/04/256615:00 น. มังจเร ว.วังพรหม 140 ผิวผ่อง เกียรติทรงฤทธิ์ แดงชนะคะแนน ศึก 9 มวยดีวิถีไทย
24/11/256518:00 น. ฟ้านำชัย อ.ปิติศักดิ์ 145 มังจเร ว.วังพรหม น้ำเงินชนะคะแนน ศึกเพชรยินดี
01/11/256518:00 น. มังจเร ว.วังพรหม 136 รักสุรินทร์ เค.ซ่า.ยิม แดงชนะคะแนน มวยมันส์สนั่นเมือง
09/06/256522:00 น. มังจเร ว.วังพรหม 137 รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย น้ำเงินชนะคะแนน ศึกเพชรยินดี