ประวัตินักมวย

รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย

รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย

อายุ -
น้ำหนัก 140
ส่วนสูง -
ถนัด -
จังหวัด -
ซ้อมที่ -
ฉายาอื่นๆ -
ชนะ 4 ไฟลท์
เสมอ 1 ไฟลท์
แพ้ 4 ไฟลท์

5 ไฟลท์หลังสุด

วันที่/เวลา ฝ่ายแดง พิกัด ฝ่ายน้ำเงิน ผลการชก รายการ
24/11/256518:00 น. รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย 140/141 ซุปเปอร์เอ็กซ์ ช่างนุ่นศรีสะเกษ แดงชนะคะแนน ศึกเพชรยินดี
07/10/256518:00 น. เพชรนที ไฟต์เตอร์มวยไทย 137 รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย แดงชนะคะแนน มันส์วันศุกร์ รังสิต
13/09/256518:00 น. เพชรนที ไฟต์เตอร์มวยไทย 137 รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย เสมอ มวยมันส์สนั่นเมือง
18/08/256518:00 น. มังจะเร ว.วังพรหม 137 รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย แดงชนะคะแนน ศึกเพชรยินดี
21/07/256518:10 น. รักสุรินทร์ ต้องคู้บอน 137 รถพ่วง พนัสท๊อดมวยไทย ศึกเพชรยินดี