ประวัตินักมวย

เพชรน้ำหนึ่ง ศิษย์ซ้อนุ้ย

เพชรน้ำหนึ่ง ศิษย์ซ้อนุ้ย

อายุ -
น้ำหนัก 103
ส่วนสูง -
ถนัด -
จังหวัด -
ซ้อมที่ -
ฉายาอื่นๆ -
ชนะ 0 ไฟลท์
เสมอ 0 ไฟลท์
แพ้ 1 ไฟลท์

5 ไฟลท์หลังสุด

วันที่/เวลา ฝ่ายแดง พิกัด ฝ่ายน้ำเงิน ผลการชก รายการ
24/11/256518:00 น. ดอกไม้ไฟ ไอยศยารีสอร์ท 102/103 เพชรน้ำหนึ่ง ศิษย์ซ้อนุ้ย แดงชนะน็อคยก 4 ศึกเพชรยินดี