ประวัตินักมวย

มานะชัย หรั่งหทัยราษฎร์

มานะชัย หรั่งหทัยราษฎร์

อายุ -
น้ำหนัก 104
ส่วนสูง -
ถนัด -
จังหวัด -
ซ้อมที่ -
ฉายาอื่นๆ -
ชนะ 0 ไฟลท์
เสมอ 0 ไฟลท์
แพ้ 0 ไฟลท์