ปืนกลมาเหนือ! นิโรจน์ VS ปืนกล | ศึกเพชรยินดี 8 มิ.ย. 66