ผอ.มวย ชี้แจงกรณีมวยย้ายค่าย

พลัฎฐ์ สุวรรณาเมธากร ผอ.สำนักงานกีฬามวย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับนักมวยที่สัญญากับค่ายเก่าหมดอายุลงแล้ว ถือว่าเป็นอิสระสามารถย้ายค่ายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยื่นคำร้องขอ ยกเลิกสังกัดค่ายมวยเดิม ต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย โดยตนเองซึ่งทำหน้าที่นายทะเบียน จะเชิญหัวหน้าค่ายมวยเดิมมาเจรจารับทราบหากไม่สามารถตกลงกันได้นักมวยไม่ยินยอมที่จะต่อสัญญากับค่ายเก่าสำนักงานมวย จะเป็นผู้ตัดสินตามกฎหมายถือว่าสัญญากับหัวหน้าคณะเก่าสิ้นสุดแล้วแต่ก็ต้องแจ้งให้หัวหน้าคณะเก่าได้รับทราบเท่านั้น

นอกจากนี้ประเด็นนักมวยหมดสัญญากับค่ายมวยเก่าที่เซ็นต์สัญญากันไว้นั้น มีอยู่หลายรายมากในปัจจุบันนี้ ตนเองก็ตัดสินตามกฎหมายไปหลายคนแล้วจึงขอแจ้งเป็นความรู้ให้กับนักมวยทุกคนได้รับทราบกันว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อสัญญาหมดแล้วและไม่ต้องการที่จะต่อสัญญา ให้ติดต่อที่สำนักงานกีฬามวยเท่านั้นหากไม่ผ่านสำนักงานกีฬามวยจะไม่สามารถไปจดทะเบียนกับค่ายมวยในสังกัดใหม่ได้
อนึ่ง เรื่องสัญญานักมวยดังกล่าวนี้ เขียนขึ้นมาเป็นกฏหมายมวย (พรบ.มวย) ตังแต่ปี พ.ศ. 2542