ฟอร์มแรงต่อเนื่อง! นิเชาว์ VS นพเก้า | ศึกเพชรยินดี 27 เม.ย. 66