มาเหนือชั้น!! เพชรกาก้า VS เจริญเกียรติยศ | ศึกเพชรยินดี 26 ม.ค. 66