ยอดทองไท อาสารับน้องใหม่ เพชรน้ำงาม

คู่รอง ศึก ONE ลุมพินี 59 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน67 ณ เวทีลุมพินี “ยอดทองไท ส.สมหมาย” มวยขวาไอคิวดี วัย 30 ปี จากพัทลุง ได้คิวรับมือน้องใหม่อันตราย “เพชรน้ำงาม พี.เค.แสนชัย” มวยฝีมือจัดจ้าน วัยเดียวกัน จากอุบลราชธานี โดยพร้อมซัดกันภายใต้กติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 130 ป.