รองเชษฐ์ร้องคู่ปัญหา

รองเชษฐ์ ร้องเรียนคู่ปัญหา

พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ หัวหน้าค่ายมวย ส.เดชะพันธ์ เข้ายื่นหนังสื่อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ให้มีการตรวจสอบการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพ และการตัดสินที่ฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยระเบียบและกติกาสำหรับการแข่งขันกีฬามวย ใน ศึกเกียรติเพชรสัญจร จังหวัดยโสธร ระหว่าง เพชรนำชัย สจ.โต้งปราจีน กับ ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ โดยมี นายนเรศ เตียบฉายพันธ์ ผู้อำนวยการกองบริการงานกีฬามวย เป็นผู้รับหนังสือ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย