ลำตัวไม่ดี! เรือนเพชรเล็ก VS ปานเพชร | ศึกเพชรยินดี 18 เม.ย. 67