ลืมลับศอกมา! เพชรเดินดง VS เด่นผาด่าง | ศึกเพชรยินดี 28 มี.ค. 67