วิจารณ์มวยคู่เอก เพชรศิลา ว.อุรชา VS ปืนกล ต.สุรัตน์ | 21/4/65 | มวยเด็ด789

วิจารณ์มวยคู่เอก เพชรศิลา ว.อุรชา VS ปืนกล ต.สุรัตน์ | 21/4/65 | มวยเด็ด789”