ศอกสั่งนอน! เพชรชวลิต VS พลังหนุ่ม | ศึกเพชรยินดี 2 มี.ค. 66