ศอกเข้าจุด ! นิเชาว์ VS แสงตะวัน | ศึกเพชรยินดี 27 มิ.ย. 67