ศอกเดียวขาด! มังกรเพชร VS เด่นผาด่าง | ศึกเพชรยินดี 19 ต.ค. 66