ศอกเต็มหัว! เพชรนิรันดร์ VS เดชไชยา | ศึกเพชรยินดี 28 มี.ค. 67