สูสีพลิกชนะปลายๆ! โยธาฤทธิ์ VS หยกศิลา | ศึกเพชรยินดี 7 ก.ย. 66