สูสีพลิกท้ายๆ! มังกรหยก VS พิชัย | ศึกเพชรยินดี 8 มิ.ย. 66