สู้ไม่ได้ ฐานทัพ โดนจับแพ้! ฐานทัพ ปะทะ ระพีพัฒน์ | วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563