อาวุธหลากหลาย! ทอง VS เพชรกาก้า | ศึกเพชรยินดี 23 ก.พ. 66