เข้าในกินเรียบ! เพชรพิชัย VS เพชรสองเล | ศึกเพชรยินดี 8 มิ.ย. 66