เจมส์ตัดเจมส์ !! เจมส์ศักดิ์ VS เจมส์ศักดิ์ | ศึกเพชรยินดี 26 ม.ค. 66