เตะแขน! อาลี VS สีมนุษย์ | ศึกเพชรยินดี X เพชรบัญชา 21 ก.พ. 67