เตะไม่เลี้ยง!! ก้องธรณี VS เขมรขาว | ศึกเพชรยินดี 26 ม.ค. 66