เบียดชนะปลายๆ! ไทเกอร์ VS เพชรเมืองเดช | ศึกเพชรยินดี 24 ส.ค. 66