เบียดปลายๆ! นิเชาว์ VS พนมทวนเล็ก | ศึกเพชรยินดี 23 ก.พ. 66