เปิดรับสมัครมวยปูนเสือตัวที่ 23 กับกติกาใหม่เพื่อความเท่าเทียม

ศึกมวยปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ครั้งที่ 23

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 66 – 13 ส.ค. 66

กติกาในการคัดเลือกรูปแบบใหม่

คัดเลือกนักมวยจากทั่วประเทศให้เหลือตัวแทนภาคละ 12 คน

ทำการแข่งขันในแต่ละภาค หา 6 คนที่ดีที่สุดของภาคนั้นๆ (แข่งแบบ Knockout)

นำตัวแทนทั้ง 6 คน จากทุกภาคมารวมกันแล้วจับฉลาก รอบ 16 คน แบ่งเป็น 4 สาย 4 ภาคในแต่ละสายแต่ละภาคจับสลากจะได้ตัวจริง 4 คน สำรอง 2 คนเพื่อทำการแข่งขันรอบ 16 คนต่อไป

ในการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกรูปแบบใหม่นี้ เพื่อให้นักมวยและแฟนมวยในทุกๆ ภาค ได้มีโอกาสเข้าร่วมอย่างเท่าเทียม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีน้ำหนัก 112 ปอนด์ (ชิงชนะเลิศรุ่น 115 ปอนด์ )

2.นักมวยจะต้องมีสัญชาติไทยและ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร

3.นักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติตาม มาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542

4.นักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่งและต้องใช้ชื่อค่ายมวยที่สมัครจนจบการแข่งขัน

5.นักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักมวยที่จดทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542

หลักฐานในการสมัครเข้าแข่งขัน สำหรับวอล์คอิน (ออนไลน์สามารถใช้ภาพถ่ายหรือไฟล์ pdf ในการอัปโหลดได้)

1.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบและรูปถ่าย ขนาดโปสการ์ดชุดนักมวย (เต็มตัว) จำนวน 1 ใบ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักมวย จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักมวย จำนวน 1 ชุด

4.สำเนาบัตรประจำตัวนักมวย จำนวน 1 ชุด พร้อมสมุดประจำตัวนักมวย

5.ใบรับรองจากหัวหน้าค่ายมวยที่สังกัด จำนวน 1 ชุด

สมัครได้ที่ สนามมวยช่อง 7 HD (ทุกวันอาทิตย์) , โปรโมเตอร์ชุ้น เกียรติเพชร และช่องทาง Online (Google Form : https://forms.gle/mVVqA1yeRiU5LFrx8 ) ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค 66.- 13 ส.ค. 66