เสี่ยแขกส่งไม้ต่อลูกชาย

เสี่ยแขกส่งไม้ต่อลูกชาย

เสี่ยแขก สมชาย เทศรุ่งเรือง ส่งไม้ต่อสู่รุ่นลูก ต่อไปนี้นักมวย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์ ที่จะชกต่างประเทศ และในประเทศ รวมถึงเรื่องการเสนอมวยและการทำสัญญาต่างๆของนักมวย ผมให้สิทธิ์ ลูกชาย น้องเกมส์ เทอดศักดิ์ เทศรุ่งเรือง เป็นคนดูแลแทนผมทุกอย่าง ผมขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมและ ค่ายมวย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์ ตลอดมา
Cr.เสี่ยแขก สมชาย เทศรุ่งเรือง