เส้นทางสายวิบากของมนุษย์เหล็ก “รถถัง จิตรเมืองนนท์”