เหลี่ยมคนละชั้น! เพชรแสนเก่ง VS สายเลือด | ศึกเพชรยินดี 23 ก.พ. 66